Training: Rots en Water (Volw)

Rots en Water trainingen voor volwassenen

Deze training is bedoeld voor mensen die behoefte hebben aan een stabiele basis.

 • Voor mensen die stress ervaren, het gevoel hebben zichzelf in de dag te verliezen, of op te gaan in alles wat er op een dag gebeurd. Ook helpt het bij het bewaken van je grenzen in contact met anderen, te voelen waar voor jou de grens ligt. Het leert je hoe je op een beheerste manier goed voor jezelf op kunt komen. Hoe je stevig kan begrenzen, in contact met de ander.
 • Als je graag meer op je lichaam wil vertrouwen en met een warm hart goed voor jezelf wil zorgen, is dit een goede training.
 • Voor mensen die traumatische ervaringen hebben ondersteunt deze training het herstel in vertrouwen in je eigen lichaam.

Rots & Water ® is een psychofysieke training. Het is een training waarbij je fysieke oefeningen doet om sociaal en emotioneel steviger in je schoenen te staan.

Rots & Water is een puur Nederlands programma, ontwikkeld door Freerk Ykema, dat momenteel in meer dan 30 landen wordt ingezet.

Doel van het Rots en Water programma is:

 • het vergroten van de communicatie- en sociale vaardigheden en welzijn en
 • het voorkomen en/of verminderen van sociale problemen zoals conflicten, uitsluiting, meeloopgedrag en seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Het Rots & Water programma kan worden beschouwd als een weerbaarheids-programma en antipest-programma, maar dan één dat zich onderscheidt van andere programma’s door zijn meervoudige doelstelling en het bredere pedagogische perspectief waarbinnen de training van weerbaarheid samen gaat met de ontwikkeling van positieve sociale vaardigheden. Weerbaarheid en sociale vaardigheden, Rots en Water, worden in balans gepresenteerd en getraind.

Bij de trainingen werken we met een psychofysiek methodiek. Psychofysiek werken betekent dat via een actieve, fysieke invalshoek positieve sociale vaardigheden worden aangeleerd. Al spelenderwijs, via fysieke oefening, worden sociale-communicatie-en confrontatievaardigheden aangeleerd. Spel en fysieke oefening worden voortdurend afgewisseld door momenten van zelfreflectie, kringgesprek en gecompleteerd door het maken van verwerkingsopdrachten.
Rots en Water gaat ervan uit dat jouw lijf je vertelt hoe het met je gaat. Alleen, hebben we ons aangeleerd hier niet meer naar te luisteren. Belangrijke oorzaken daarvan zijn: verwachtingen van de maatschappij, werk en sociale kring. In de training staan we eerst stil bij het vergroten van het lichaamsbewustzijn door fysiek bezig te zijn. ‘Waar zit mijn adem, waar in mijn lijf voel ik spierspanning?’
Vervolgens geven we aandacht aan de keuze; ik heb de keuze om vanuit rust te reageren en ik weet hoe ik mijn lijf rustig kan krijgen. En heb niet meer het gevoel overgeleverd te zijn aan je emoties. Wanneer je kunt stil staat bij dat wat je lijf je vertelt en ook weet hoe je hiernaar kunt handelen, bouw je zelfvertrouwen op. Het motto van de training is: “Als je lichaam aanvoelt als een huis voel je je altijd en overal thuis!”

In de training gebruiken we geregeld situaties die je zelf aandraagt en spelen we het na. Door het fysieke karakter van de oefeningen, heb je minder de neiging om er eerst over na te denken, teveel te piekeren en biedt het je de kans om gewoon te “doen”.

Ik werk met een aantal thema’s:

 • Stevig staan
 • Grenzen
 • Ademkracht
 • Uitsluiting
 • Lichaamstaal
 • Zelfverdediging

De groepen hebben maximaal tien deelnemers.

Wat kan je bij deze training verwachten:

 • We starten met een intake; we kijken met elkaar naar de krachten, ontwikkelmogelijkheden en vertalen deze naar doelen.
 • Daarna volgen 3 Rots en Water trainingen, ieder 1 dagdeel.
 • Halverwege de training zal er een individueel evaluatie moment plaatsvinden.
 • Dan hebben we weer 3 Rots en Water trainingen van ieder 1 dagdeel.
 • Als laatste is er een eindbijeenkomst: samen sluiten we de training af en blikken we terug op de doelen die ieder gesteld had.

Buiten de training zijn er opdrachten om de net verworven stof in praktijk te brengen.
Ieder dagdeel duurt vier uur.
De training start twee maal per jaar, bij minimaal 8 deelnemers. Eenmaal in het najaar en eenmaal in het voorjaar. Bij sommige zorgverzekeraars kunt u een vergoeding krijgen wanneer u aangeeft dat het om een Psychofysieke Weerbaarheidstraining gaat.